باشگاه مشتریان

بانکداری باز

هوش تجاری

توسعه فرآیند

آرمان وفاداری آریا: پنجره هوشمندسازی کسب و کار

ماموریت ما، باز کردن پنجره هوشمندسازی کسب و کارها، از طریق خلق رویکردهای نوآورانه در زمینه خدمات بانکداری باز، وفاداری مشتریان و خدمات ارزش افزوده، با بهره‌برداری حداکثری از زیرساخت‌های بانکی، مالی و تجارت الکترونیک می باشد. مفتخریم که با اتکا به دانش بومی، توانسته ایم پروژه های موفقی در عرصه هوشمندسازی و توسعه کسب و کارها اجرا کنیم.

خدمات آوا

باشگاه مشتریان

طراحی سامانه جامع افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان

بانکداری باز

سفارشی سازی امور بانکی و پرداختی ویژه هر کسب و کار

هوش تجاری

جمع آوری و تحلیل داده برای هوشمندسازی کسب و کار

توسعه فرآیند

تهیه مستندات بر اساس استاندارد BIAN و پیاده سازی طرح توسعه

پروژه های آوا

بانک ایران زمین: باشگاه مشتریان

در برنامه‌های آوا برای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین، با استفاده از سامانه اختصاصی و سفارشی سازی محاسبه CLV و تخصیص امتیاز، تکیه اصلی بر فناوری‌های نوین و داده محور بوده؛ تا جایی که با بهبود تجربه کاربری، ارتقا حس وفاداری و توجه بیشتر به توقع مشتری از باشگاه، افزایش فعالیت باشگاهی و بانکی مشتریان قابل رهگیری و تحلیل است.

های وب و آوا: سوپر اپلیکیشن فردا بانک

"فردا بانک" محصول همکاری مشترک شرکت آوا و هلدینگ های‌وب است. برخی از خدمات قابل ارائه در این سوپر اپلیکیشن عبارتند از خدمات بانکی و پرداختی، خدمات سهام‌داری و بورس، فروش بیمه، فروش محصولات ISP و زیرساخت، خدمات سازمانی و اختصاصی. چشم انداز این همکاری کسب سهمی از بازار نوین خدمات مالی از طریق ارائه سوپراپلیکیشن فردا می باشد.

شرکت توزیع برق: باشگاه مشتریان

در برنامه‌های آوا برای باشگاه مشتریان برق من، با استفاده از سامانه اختصاصی و سفارشی سازی محاسبه CLV و تخصیص امتیاز، تکیه اصلی بر فناوری‌های نوین و داده محور بوده؛ تا جایی که با بهبود تجربه کاربری، ارتقا حس وفاداری و توجه بیشتر به توقع مشتری از باشگاه، افزایش فعالیت باشگاهی و بانکی مشتریان قابل رهگیری و تحلیل است.

بانک سینا: باشگاه مشتریان

در برنامه‌های آوا برای باشگاه مشتریان بانک سینا، با استفاده از سامانه اختصاصی و سفارشی سازی محاسبه CLV و تخصیص امتیاز، تکیه اصلی بر فناوری‌های نوین و داده محور بوده؛ تا جایی که با بهبود تجربه کاربری، ارتقا حس وفاداری و توجه بیشتر به توقع مشتری از باشگاه، افزایش فعالیت باشگاهی و بانکی مشتریان قابل رهگیری و تحلیل است.

شرکای تجاری

مجله آوا

بانک‌داری باز چیست؟

در دنیای پر سرعت امروز، کسب‌وکارهایی موفق خواهند بود که از حداکثر ظرفیت‌های خود و شرکت‌های تابعه‌شان در

گل یا پوچ، همش گل!

برنامه‌های وفاداری یا باشگاه مشتریان زمانی به وجود آمد که شرکت‌ها دریافتند که مزیت رقابتی که قبلا به

نوآوری در وفادارسازی مشتریان

پلتفرم وفادارسازی باز (Open Loyalty Platform) با مطالعه دقیق نیازهای کاربران و کسب و کارها تیم متخصص فنی